Hoppa till sidans innehåll

Verksamhetsplan 2016


Verksamhetsplan för Kungsörs Ridklubb 2016

 

VERKSAMHETSÍDE

 

Kungsörs Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att främja kunskap om hästar och ridning.

 

Vi erbjuder ridverksamhet både praktisk och teoretisk till alla, oavsett ålder och kön.

 

Verksamheten kännetecknas av kompetens, gott samarbete, stor glädje för ridsporten både som sport och hobby samt så bedriver vi vår verksamhet med hög säkerhet.

 

Vi är lyhörda för våra medlemmars önskemål och värdesätter att anläggningen hålls i god ordning.

 

Vår målsättning är att vara den moderna och attraktiva ridklubben med medlemmarna och besökarnas intressen i fokus.

 

VÄRDEGRUND

 

Vi på Kungsörs Ridklubb

 • Bemöter varandra med respekt och medkänsla
 • Ser alltid till hästens bästa
 • Säkerheten kommer alltid i första hand
 • Vi är lojala mot varandra och Kungsörs Ridklubb
 • Stimulerar barns och ungdomars utveckling
 • Tar avstånd från doping och droger
 • Visar hänsyn mot varandra och mot hästarna

 

VISION

 

Kungsörs Ridklubb ska vara den livskraftiga, kompetenta och lyhörda ridklubben.

 

SLOGAN

”Rid hos oss förstås”

 

VERKSAMHETSPLAN

 

Medlemmar

Våra medlemmar ska känna sig välkomna till oss och uppleva en positiv stämning på klubben.

Verksamheten skall visa öppenhet för att etablera sektioner i de grenar inom ridsporten som idag inte är representerade i klubben, för att på så sätt kunna erbjuda utbildning och klubbgemenskap även på dessa områden om så efterfrågas för att alla medlemmar ska känna sig delaktiga.

 

Mål:

• Cirka 300 medlemmar till 2020.

 

Ridskolan

Ridskolan ska erbjuda utbildning med hög kvalitet av väl utbildade instruktörer och på väl fungerande och utbildade hästar. Instruktörerna på anläggningen ska regelbundet utbilda ridskolans hästar och ponnyer.

 

• Öka antalet ridande med 5 % under 2016.

• 100 % av eleverna ska vara nöjda med ridskolans verksamhet

• Personalen ska vara välutbildade för att möta våra ryttares olika kunskapsnivåer

• 75 % av ridskolans hästar ska vara utbildade till LB nivå i dressyr och i hoppning, häst 0,80 m, A-ponny 0,50 m, B-ponny 0,60 m, C-ponny 0,70 m och D-ponny 0,80 m.

 

Privathästägare/privatryttare

Vi ska även tillgodose våra privatryttares intressen

Mål:

Ökat antal privatryttare som medlemmar med 10 % under 2016

Anordna två träffar per år för privathästägare/privatryttare för att uppmuntra medlemmar att tävla för ridklubben samt för att omhänderta deras intressen.

Stallansvarig för våra inackorderade för en fullvärdig introduktion för nya inackorderade för att öka närvaron och gemenskapen.

Erbjuda regelbundna träningar och några klubbtävlingar för att våra privathästryttare ska ha möjlighet att träna och tävla på hemmaplan.

Anordna tävlingar och arrangemang för att marknadsföra klubben och erbjuda inbjudningstävlingar på varierad nivå i hoppning och dressyr.

 

Aktiviteter för våra medlemmar

För att tillgodose alla våra medlemmars intressen är det viktigt att utöver ridskolans verksamhet olika aktiviteter anordnas. Aktiviteternas syfte är att alla våra medlemmar ska få möjlighet att utvecklas och att ha roligt.

Mål:

• 30 % av våra medlemmar ska under 2016 delta i någon aktivitet anordnad av ridklubben

• 30 % av lektionsryttarna ska under 2016 delta i någon aktivitet anordnad av ridklubben.

 

Ungdomssektionen

Alla våra medlemmar som är under 26 år ska ha möjlighet att verka inom ungdomssektionen. Ungdomssektionen ska ta till vara barn och ungdomars intressen i ridklubben. Ungdomssektionen anordnar aktiviteter för att stärka gemenskapen för barn och ungdomar i klubben.

Mål:

•    En väl fungerande ungdomssektion, USEK ska finnas på KuRK under 2016

 • USEK ska anordna minst 2 aktiviteter per termin för barn och ungdomar
 • USEK ska ha ansvaret för värdinneskap för ridskolans elever på lördagarna och verka för en god stämning i stallet.
 • Usek ska bjuda in till kamratstödjande arrangemang för att verka för ett gott kamratskap.

 

Anläggningen

Basen i vår verksamhet är vår anläggning vid Klämsbo. Anläggningen ägs av Kungsörs Kommun och Kungsörs ridklubb arrenderar den.

Mål:

• Alla fastigheter ska till 2020 vara upprustade, upprustning av anläggningen sker både på kommunens bekostnad och på ridklubbens bekostnad och kommer fortsätta ske löpande. Plan för upprustning sker gemensamt med Kungsörs kommun som är fastighetsägare.

 

• Anläggningen ska kunna användas för ridskoleverksamheten samt för möjlighet att bjuda in andra ryttare till tävlingar och aktiviteter för marknadsföra ridklubben och kommunen.

 

Tillsammans med kommunen ska en plan tas fram för hur anläggningen ska utvecklas, detta sätter förutsättningarna för hur ridklubben ska utvecklas de kommande åren.

Ridklubben vill utveckla befintlig anläggning, stall och ridbanor, för att locka fler medlemmar och aktiva till ridklubben. En utökning eller utbyggnad av befintlig anläggning ger större möjlighet för att utöka tillgänglighet och utbud på anläggning och i verksamheten.

 

Ekonomi

En väl fungerande verksamhet kräver en god ekonomi, inkomster och utgifter måste anpassas till varandra löpande.

Mål:

• Fram till 2019 ha byggt upp ett eget kapital om 100.000,-

• Minst 3 bidragsansökningar ska göras under 2016

• Sponsorintäkterna ska utgöra minst 40.000 under 2016

 

Ideella ledare

Kungsörs ridklubb är en föreningsdriven ridklubb, verksamheten leds av en ideellt vald styrelse. Styrelsen väljs varje år på årsmötet av medlemmarna. För att verksamheten ska vara väl fungerande är vi helt beroende av ideella krafter.

Mål:

• Antalet ideella ledare ska bestå genom uppmuntrande aktiviteter och utbildning.

• Öka medlemmarnas ideella engagemang i klubbens verksamhet med 10 %

Genom att engagera och involvera aktiva och föräldrar i anläggning, cafeteria och verksamhet genom uppmuntran och vid behov utbildning via förbund och sisu.

 

Under verksamhetsåret 2016 vill vi att ridande och medlemmar ska uppleva en klart förbättrad förening där gott ledarskap, gott kamratskap, kvalitet och säkerhet prioriterade. Vår personal ska arbeta i en väl fungerande verksamhet där öppenhet och glädje är en stor del av arbetet och där alla tar ansvar för föreningens framtid och anseende.

 

Styrelsen

Styrelsen, vald av medlemmarna på årsmötet, har det övergripande ansvaret för verksamheten. En styrelse som jobbar under goda förutsättningar och med en positiv anda ger klubben möjlighet att utvecklas. Styrelsen ska ge stöd till ungdomssektionen och de olika kommittéerna som finns. Styrelsen ska verka för att verksamheten utvecklas utifrån samhället ökade konkurrens inom föreningsverksamheten. Styrelsen ska arbeta utifrån den arbetsbeskrivning och de ansvars och beslutstablåer som är framtagna.

Mål:

• Bedriva verksamheten utifrån årsmötets beslut.

 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén stimulerar medlemmarna att aktivt delta som tävlande eller som funktionärer både vid aktiviteter anordnande för medlemmarna i klubben och vid de tävlingar klubben anordnar. Tävlingskommitén ska vara en del av styrelsen och verka för att marknadsföra ridklubben och uppmuntra till engagemang hos medlemmarna.

Bjuda in till tävlingar och Pay & Jump. Tävlingskommiten ska verka för att genomföra lönsamma aktiviteter genom att ha en bra balans mellan intäkter och kostnader.

Mål

• Förnya hinder parken med 2 nya hinder per år.

• Att Kungsörs ridklubb har ett lag som rider dressyr och ett lag som tävlar i hoppning 2016

 • 150 startande på meeting helger

 

Cafeterian

Cafeterian är en samlingspunkt för våra medlemar, som ökar trivseln och gemenskapen.

Mål

 • Att cafeterian är öppen alla dagar när lektioner och aktiviteter genomförs
 • Att öppethållande kan ske med hjälp av våra ridande

 

Uppdaterad: 14 MAR 2017 21:42 Skribent: Agnes Karlsson

  

Prova-på-ridning

Avboka lektion Igenridning

Följ oss på Facebook

Följ oss på Instagram

Ridklubbens webbshop

Vi tar emot minfriskvård 

 

Varmt tack
till våra sponsorer:

 

Gnutti logo 

 

 

HB_LARGE_RGB

 

 

LänsförsäkringarC
ombimed AB

 Hafab

 

 dreifalds åkeri liten 

 

 

 

Caparol

 

 

 

Kungsörs Kommun

 

 SISU-logga

              

Vill du också synas här?

Postadress:
Kungsörs RK - Ridsport
Klämsbo
73691 Kungsör

Kontakt:
Tel: 0765559272
E-post: This is a mailto link

Se all info